Hudba z archivů

Koncertní program složený z hudebních skvostů ukrytých ve znojemských archivech začne v Louckém klášteře, kde se můžete se těšit na původní chorální zpěvy z Louckého graduálu z roku 1499 a varhanní koncert hudby ze 17. století v podání Ensemble Versus a Ondřeje Múčky. Hudební představení bude pokračovat v kapli svatého Václava kde zazní moteta Thomase Stoltzera, jehož životní pouť skončila roku 1526 právě na Znojemsku utopením v řece Dyji.

Hudba z archivů

17.7.2020 | 18:00 | kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava v Louce, Znojmo |

Lechovice

Na základech komorního sboru Versus (z latinského versus, tj. směrem k, do, obrat, otáčení, brázda, řádka, řada, verš), který v Brně působí od roku 2009, vznikl pro uvedení Stoltzerových a Josquinových motet vokální kvintet. Role uměleckého vedoucího je v tomto případě spíše organizační, protože z hlediska interpretačního pojetí jde o společné dílo zkušených zpěváků, pedagogů a sbormistrů. Kombinace cinku a trombónů je využitá nejen k podpoře zpěvních hlasů, ale také k odlišení vnitřních částí jednotlivých motet..

Program:

 

18:00: Louka, kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava

Chorální zpěvy z Louckého graduálu (1499)
Varhanní skladby 17. století (Froberger, Buchner, Hassler, Muffat)

Účinkující:

Ensemble Versus
Ondřej Múčka - varhany

 

19:30: Kaple sv. Václava

Moteta Thomase Stoltzera a Josquina Desprez

Thomas Stoltzer: Benedicam Dominum in omni tempore
Benedicam Dominum - Venite filii, audite me - Oculi Domini super iustos - Clamaverunt iusti
Josquin Desprez: Ave Maria, Virgo serena
Thomas Stoltzer: Ave Maris stella alternatim
Thomas Stoltzer: O admirabile commercium
Thomas Stoltzer: Herr, wie lang willst du mein sogar vergessen?
Josquin Desprez: Stabat Mater dolorosa
Stabat Mater - Eia Mater
Josquin Desprez: Gaude Virgo

Účinkující:

Ensemble Versus:
     Ivana Píchová a Magdaléna Dostálová - discantus
     Ondřej Múčka - alt
     Vladimír Maňas - tenor
     Libor Skokan - bass

Radovan Vašina - cink
Pavel Novotný a Eduard Tichý - trombon

K programu

Thomas Stoltzer se narodil kolem roku 1480 ve slezské Svídnici (Schweidnitz). Do počátku 16. století byla běžná dráha hudebníka intelektuála spjata s církevní kariérou. Také Stoltzer dosáhl kněžského svěcení a působil jako kaplan ve slezské metropoli Vratislavi (Breslau), kde se stal příznivcem reformačního učení Martina Luthera.
V roce 1522 jej český a uherský král Ludvík Jagelonský jmenoval svým dvorním kapelníkem v Budíně. Nejspíše hrozba turecké invaze (sám král zahynul roku 1526 v bitvě u Moháče a Osmané o rok později poprvé obléhali Vídeň) jej přiměla ke hledání nového působiště, kterým se měl stát dvůr Albrechta Pruského v Královci. Stoltzer tam však nedoputoval, podle smuteční básně se utopil v Dyji poblíž Znojma.
Vícedílná moteta na latinské žalmové texty psal Stoltzer pod vlivem reformačních myšlenek, které se projevily i v jeho motetech v německém jazyce, což byla tehdy velká novina. Tiskem se jeho skladby šířily až posmrtně, a to především v Sasku a okolních oblastech. Čtyřhlasé mše, dochované v brněnských rukopisech z poloviny 16. století, však svědčí o tom, že jeho tvorba byla oblíbená i v prostoru mezi Dolními Rakousy a jižní Moravou, kde mohl být Stotzer stále chápán jako téměř domácí skladatel. Oproti tomu Josquin Desprez (z. 1521) byl ve stejné době považován za knížete všech hudebníků a ocenění jeho tvorby Martinem Lutherem zajistilo stálou přízeň jeho skladbám v celé střední Evropě až do sklonku 16. století (velký počet mší se rovněž dochoval v Brně). Nádherná Stoltzerova moteta proto v programu zaznějí v konfrontaci s výběrem nejslavnějších děl Josquinových: oblíbeným čtyřhlasým motetem Ave Maria a vůbec nejstarším vícehlasým zhudebněním středověké sekvence Stabat Mater. Tu Josquin zhudebnil jako rozsáhlé dvoudílné moteto pro pět hlasů, kde v tenoru (v našem nastudování v podání trombonu) zní ve velmi dlouhých notách melodie staršího chansonu (písně) o opuštěné a zklamané ženě.

 VÍCE O ENSEMBLE VERSUS

Důležité informace

Kontakt

Hudbaznojmo, z.s.
Hrnčířská 1/246, 669 04 Znojmo-Přímětice
e-mail: press@hudbaznojmo.cz
tel.: 606 029 286

Informační centrum festivalu

Obroková 10, Znojmo (vedle TIC Znojmo)
provoz: v době trvání Hudebního festivalu Znojmo

Informace o vstupenkách:

vstupenky@hudbaznojmo.cz
tel.: +420 774 443 238

Předprodej vstupenek:

TIC Znojmo , Obroková 10, tel.: +420 515 222 552 

listopad – duben: Po–Pá 08.00–18.00, So 09.00–13.00 
květen – červen, září – říjen: Po–Pá 08.00–18.00, So 09.00–17.00, Ne 10.00–17.00
červenec – srpen: Po–Pá 08.00–19.00, So 09.00–19.00, Ne 10.00–18.00 

 

 

smsticket