Znojemský komorní orchestr

Na Hudebním festivalu Znojmo 2020 vystoupí na Koncertě pro Loucký klášter 23.7. Znojemský komorní orchestr spolu se sólisty Zuzanou Barochovou a Tomášem Votavou pod taktovkou Marka Filipa.

Znojemský komorní orchestr

Znojemský komorní orchestr

O Znojemském komorním orchestru

Znojemský komorní orchestr byl založen roku 1992 při Základní umělecké škole ve Znojmě, nyní je samostatně fungujícím tělesem, které však se ZUŠ úzce spolupracuje. Repertoár orchestru je tvořen klasickými díly napříč hudebními slohy, pravidelně uvádí díla i soudobých autorů.
Příležitostně orchestr spolupracuje nejen s místními pěveckými sbory a vokálními uskupeními, ale také se profesionálními sólisty (Jiří Pospíchal, Michaela Fukačová, František Novotný a další) Členy orchestru jsou učitelé, současní a bývalí žáci ZUŠ. Ale také lidé nejrůznějších profesí, které spojuje láska k hudbě.

MAREK FILIP - umělecký vedoucí

S hrou na housle začal ve znojemské ZUŠ u Ladislava Pospíchala. Poté navštěvoval konzervatoř v Brně u prof. Bohumila Kotmela st. a prof. Františka Novotného, pod jehož vedením pokračoval ve studiu na JAMU v Brně. Zúčastnil se několika mezinárodních kurzů a v roce 2009 vyhrál 1. cenu v soutěži konzervatoří Klasicismus a smyčcové nástroje. V letech 2011 – 2017 byl členem operního orchestru ND v Brně, kde zastával funkci zástupce vedoucího skupiny druhých houslí. Také byl členem Brno Contemporary Orchestra a jihlavské Filharmonie Gustava Mahlera. Příležitostně spolupracuje s komorním tělesem brněnské konzervatoře a orchestrem Czech Virtuosi. Nyní vyučuje na ZUŠ ve Znojmě hru na housle a vede jako dirigent Znojemský komorní orchestr (ZKO)

ZUZANA BAROCHOVÁ - soprán

Sólistka Zuzana Barochová se narodila v roce 1993 v Žilině. Zpěvu se věnuje od raného dětství. Od 8 let začala navštěvovat Základní uměleckou školu Ferka Špániho v Žilině. Na tamější konzervatoři studovala zpěv ve třídě MgA. Emílie Sadloňové, PhD. a v roce 2014 nastoupila na Hudební fakultu JAMU v Brně, kde studovala operní zpěv pod vedením Mgr. Jaromíra Novotného.

Během studia na JAMU spolupracovala na několika představeních ve studiu Devítka a ztvárnila několik významných rolí  v Divadle na Orlí. Spolupracovala a koncertně vystupovala též  s Brno Contemporary Orchestra pod vedením dirigenta Pavla Šnajdra, s Operou Diversa pod taktovkou Gabriely Tardonové a také koncertně vystoupila s významným tělesem staré hudby Musica Florea pod vedením Mareka Štryncla.

Od roku 2017 pak pokračovala na JAMU v magisterském stupni se zaměřením na starou hudbu pod vedením Mgr. Ireny Troupové. V současnosti spolupracuje s renomovanou cembalistkou Barbarou Mariou Willi, se souborem staré hudby Solamente Naturali pod vedením Miloše Valenta a věnuje se také dílům duchovním, operetním či tvorbě současných skladatelů. Od roku 2018 vyučuje na znojemské ZUŠ zpěv.

TOMÁŠ VOTAVA - trombon

Narodil se v roce 1998 ve Znojmě. Od dětství hrál na klavír. V šestnácti letech se ve znojemské ZUŠ začal věnovat nejprve hře na baskřídlovku a později i hře na trombon pod vedením pana učitele Radka Svobody. V současnosti studuje na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně a zároveň je též studentem třetího ročníku Konzervatoře Brno v trombonové třídě prof. Františka Jeřábka.

Hudební festival Znojmo 2020:

23.7. Koncert pro Loucký klášter

Důležité informace

Kontakt

Hudbaznojmo, z.s.
Hrnčířská 1/246, 669 04 Znojmo-Přímětice
e-mail: press@hudbaznojmo.cz
tel.: 606 029 286

Informační centrum festivalu

Obroková 10, Znojmo (vedle TIC Znojmo)
provoz: v době trvání Hudebního festivalu Znojmo

Informace o vstupenkách:

vstupenky@hudbaznojmo.cz
tel.: +420 774 443 238

Předprodej vstupenek:

TIC Znojmo , Obroková 10, tel.: +420 515 222 552 

listopad – duben: Po–Pá 08.00–18.00, So 09.00–13.00 
květen – červen, září – říjen: Po–Pá 08.00–18.00, So 09.00–17.00, Ne 10.00–17.00
červenec – srpen: Po–Pá 08.00–19.00, So 09.00–19.00, Ne 10.00–18.00 

 

 

smsticket