Petr Jiříkovský

Petr Jiříkovský (1971), klavírista a dirigent, je jedním z nejvýraznějších českých umělců střední generace. Svou kariéru začal jako klavírista – studoval v Praze, v Paříži  a ve Vídni. Kromě sólového vystupování a mnoha aktivit v oblasti komorní hudby rozvíjí od roku 2008 intenzivně svou profesionální dirigentskou dráhu. 

Petr Jiříkovský

Petr Jiříkovský

Žádaný dirigent

Petr Jiříkovský je pravidelně zván k dirigování komorních a symfonických orchestrů (Severočeská filharmonie Teplice, Talichova komorní filharmonie, Státní filharmonie Košice, Jihočeská komorní filharmonie, PKO). Vystupoval na několika festivalech a v prestižních koncertních cyklech (Svatováclavský festival, Hudba Pražského hradu). Od roku 2012 působil dvě sezóny jako stálý dirigent opery Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. Na mnoha koncertech vystupuje zároveň v roli dirigenta i sólisty při provedení klavírních koncertů.

Světoznámý klavírista

Svými vynikajícími výkony si Petr Jiříkovský jako klavírista získal mezinárodní renomé. Je zván na špičková koncertní podia v Evropě, USA, Jižní Americe,  Japonsku a Jižní Koreji – např. Mozarteum v Salzburgu, Theatre du Chatelet v Paříži, Concertgebouw v Amsterdamu, Kennedyho Centrum ve Washingtonu, Teatro Alfa    v Sao Paulu nebo Suntory Hall v Tokiu. Petr Jiříkovský se představil také na mnohých festivalech jako je Salzburger Festspiele, Schleswig-Holstein, Schwetzingen, Sion-Valais, Colmar, Kyoto Autumn. 

Jako sólista hrál s mnoha orchestry (Česká Filharmonie, FOK, Pražská komorní filharmonie, Talichův komorní orchestr), pod vedením vynikajících dirigentů jako je Jiří Bělohlávek, Libor Pešek, James Sedares, Muhai Tang nebo Jean-Claude Casadesus. Domácí publikum mělo možnost poznat Petra Jiříkovského jako sólistu na recitálech festivalu Pražské jaro nebo v prestižním cyklu Světová klavírní tvorba  v pražském Rudolfinu.  

Slyšeli jsme ho s Mintzem i Šporclem..

Petr Jiříkovský je vyhledávaným komorním hráčem. Od roku 1993 je členem Tria Martinů, a to společně s houslistou Pavlem Šafaříkem a violoncellistou Jaroslavem Matějkou. Je také klavírním partnerem houslisty Pavla Šporcla; spolu pořídili mnoho nahrávek, z nichž patří mezi nejvýznamnější nahrávka kompletního díla Antonína Dvořáka pro housle a klavír, vydaná u firmy Supraphon. Jeho dlouholetá spolupráce se světově uznávaným houslistou Shlomo Mintzem mu přinesla další příležitosti a opakovaná pozvání do některých zemí. Po úspěšném turné v Argentině a Brazílii (2007) vedl hned v dalším roce klavírní a komorní mistrovské kurzy na Univerzitě v Sao Paulu (listopad 2008). 

.. i  v rádiu či s Wiesnerem

Petra Jiříkovského znají posluchači také z mnoha rádiových záznamů (Vltava, Rádio Classic) a z dalších vynikajících CD titulů, natočených pro různé vydavatele. Jeho nahrávky stěžejních cyklů Bedřicha Smetany (pro Studio Matouš), jehož dílo patří ke klíčovému repertoáru Petra Jiříkovského, jsou vysoce ceněny zahraniční kritikou. Se svým kolegou Danielem Wiesnerem pořídil první světovou CD nahrávku čtyřruční verze Mé vlasti Bedřicha Smetany (v autorově úpravě). S Danielem Wiesnerem připravil Petr Jiříkovský i mnoho jiných programů ze skladeb pro čtyřruční klavír. 

Petr Jiříkovský vyučuje sólový klavír na Pražské konzervatoři a na Gymnáziu a hudební škole hl. m. Prahy.

Hudební festival Znojmo 2020:

10.7. ZAHAJOVACÍ KONCERT PAVLA ŠPORCLA

 

Více o Petru Jiříkovském

Důležité informace

Kontakt

Hudbaznojmo, z.s.
Hrnčířská 1/246, 669 04 Znojmo-Přímětice
e-mail: press@hudbaznojmo.cz
tel.: 606 029 286

Informační centrum festivalu

Obroková 10, Znojmo (vedle TIC Znojmo)
provoz: v době trvání Hudebního festivalu Znojmo

Informace o vstupenkách:

vstupenky@hudbaznojmo.cz
tel.: +420 774 443 238

Předprodej vstupenek:

TIC Znojmo , Obroková 10, tel.: +420 515 222 552 

listopad – duben: Po–Pá 08.00–18.00, So 09.00–13.00 
květen – červen, září – říjen: Po–Pá 08.00–18.00, So 09.00–17.00, Ne 10.00–17.00
červenec – srpen: Po–Pá 08.00–19.00, So 09.00–19.00, Ne 10.00–18.00 

 

 

smsticket