Miroslav Maňoušek

Rodák z Frýdku, kde zároveň působí jako varhaník, regenschori a pedagog. 

Miroslav Maňoušek

Miroslav Maňoušek

Roku 2011 se stal absolventem Církevní konzervatoře v Opavě, kde u pedagoga MgA. Tomáše Thona studoval hru na varhany. Navštěvuje interpretační varhanní kurzy u světově proslulých pedagogů a koncertních mistrů u nás i v zahraničí a aktivně se věnuje hře staré hudby. Zúčastnil se varhanních interpretačních soutěží v Opavě (Petra Ebena) a v Brně (Leoše Janáčka). Bakalářské studium absolvoval na VŠMU v Bratislavě pod pedagogickým vedením Doc. Imricha Szabó, ArtD., a magisterské studium ukončil u prof. Jána Vladimíra Michalka, .ArtD.. Kromě vyučování na umělecké škole se věnuje také hudební kompozici, kterou studoval u Mgr. art. Ľuboša Bernátha, ArtD.. 

Důležité informace

Kontakt

Hudbaznojmo, z.s.
Hrnčířská 1/246, 669 04 Znojmo-Přímětice
e-mail: press@hudbaznojmo.cz
tel.: 606 029 286

Informační centrum festivalu

Horní náměstí 18, Znojmo (sídlo Erste Leasing)
provoz: v době trvání Hudebního festivalu Znojmo

Informace o vstupenkách:

vstupenky@hudbaznojmo.cz
tel.: +420 774 443 238

Předprodej vstupenek:

TIC Znojmo , Obroková 10, tel.: +420 515 222 552 

listopad – duben: Po–Pá 08.00–18.00, So 09.00–13.00 
květen – červen, září – říjen: Po–Pá 08.00–18.00, So 09.00–17.00, Ne 10.00–17.00
červenec – srpen: Po–Pá 08.00–19.00, So 09.00–19.00, Ne 10.00–18.00