Heinrich Schütz

Někdo, kdo byl do příchodu Johanna Sebastiana Bacha znám jako největší německý skladatel. Kdo je považován za autora první německé opery i baletu. A koho máme za jednoho z nejlepších varhaníků vůbec...
A přesto mnozí z nás jeho jméno stěží zaslechli.

Heinrich Schütz

Heinrich Schütz

Život a dílo Heinricha Schütze

Hudební vzdělání získal v Benátkách, kde se učil od  Giovanni Gabrieliho a kde se později setkal  s Claudiem Monteverdim, se kterým je právem považován za jednoho z nejdůležitějších skladatelů 17. století. Oba, Gabrieli i Monteverdi, Schützovu tvorbu bezesporu velkou mírou ovlivnili a mnohokrát inspirovali. Své nabyté znalosti přenesl z Itálie do Německa, na dvůr saského kurfiřta v Drážďanech, kde poté strávil většinu svého nadcházejícího života a kde dále skládal v benátském slohu, ačkoli své hudbě ponechal tradice německé duchovní hudby. Právě zde složil svá mistrovská díla a Magnificat je toho důkazem, jako ukázkové spojení italské vokální svobody a luteránské zbožnosti.

Svému hudebnímu géniovi popustil uzdu především v oblasti oratorií, neboli hudebních skladeb nejčastěji s náboženským tématem pro sbor, sóla nebo orchestry. Příkladem oratorií v podání Schütze je  Vánoční oratorium nebo Pašije podle Lukáše, Jana a Matouše. Nezapomenutelná byla jistě i, dnes bohužel ztracená, první německá opera Dafné (1627)

 Uprostřed zbraní můzy mlčí“ 

Rčení „Inter arma silent Musae“ objasňuje, proč během třicetiletté války obliba Heinricha Schütze (ostatně jako veškerého umění) pomalu ale jistě klesala. Následující období Bacha, později Haydna a Händela Schützově hudbě nepomohlo. V úplné zapomnění upadl během první a především druhé Světové války, odkud se vynořil teprve před několika desetiletími. Tento úpadek byl zároveň ztráta veškeré varhanní hudby a již zmíněné opery Dafné. Těžko říct, o jaká mistrovská díla jsme ještě přišli...

Zdroje informací:

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Sch%C3%BCtz

 http://biography.yourdictionary.com/heinrich-schutz

http://www.casopisharmonie.cz/rozhovory/hudba-a-valka.html

 

 

Důležité informace

Kontakt

Hudbaznojmo, z.s.
Hrnčířská 1/246, 669 04 Znojmo-Přímětice
e-mail: press@hudbaznojmo.cz
tel.: 606 029 286

Informační centrum festivalu

Horní náměstí 18, Znojmo (sídlo Erste Leasing)
provoz: v době trvání Hudebního festivalu Znojmo

Informace o vstupenkách:

vstupenky@hudbaznojmo.cz
tel.: +420 774 443 238

Předprodej vstupenek:

TIC Znojmo , Obroková 10, tel.: +420 515 222 552 

listopad – duben: Po–Pá 08.00–18.00, So 09.00–13.00 
květen – červen, září – říjen: Po–Pá 08.00–18.00, So 09.00–17.00, Ne 10.00–17.00
červenec – srpen: Po–Pá 08.00–19.00, So 09.00–19.00, Ne 10.00–18.00